Політика захисту персональних даних
У рамках нашої операційної діяльності нам необхідно збирати та обробляти інформацію. Ця інформація включає в себе будь-які дані в режимі офлайн або в Інтернеті, які дозволяють ідентифікувати особу, такі як імена, адреси, імена користувачів, фотографії, номери телефонів, фінансові дані тощо.
Наша компанія збирає цю інформацію прозоро і лише за умови повної співпраці та проінформованості зацікавлених сторін. Коли ми отримуємо вказану інформацію, застосовуються наступні правила:

Наші дані будуть:
Точні і актуальні
Зібрані прозорим способом і лише в законних цілях
Оброблятися компанією в рамках правових та моральних норм
Захищені від будь-якого несанкціонованого або незаконного доступу всередині компанії або з боку третіх сторін

Наші дані не будуть:
Передаватись неофіційно
Передаватись організаціям, державам або країнам, які не мають адекватної політики захисту даних
Передаватись будь-якій третій стороні, крім тих, що узгоджені з власником даних (крім випадків офіційних запитів від правоохоронних органів)

Data Protection Policy
As part of our operations, we need to obtain and process information. This information includes any offline or online data that makes a person identifiable such as names, addresses, usernames and photographs, telephone numbers, financial data etc.
Our company collects this information in a transparent way and only with the full cooperation and knowledge of interested parties. Once this information is available to us, the following rules apply.

Our data will be:
Accurate and kept up-to-date
Collected fairly and for lawful purposes only
Processed by the company within its legal and moral boundaries
Protected against any unauthorized or illegal access by internal or external parties

Our data will not be:
Communicated informally
Transferred to organizations, states or countries that do not have adequate data protection policies
Distributed to any party other than the ones agreed upon by the data’s owner (exempting legitimate requests from law enforcement authorities)

БРОНЮВАННЯ МІСЦЯ

ZELENKA NEWSLETTER

Введіть ваш email та отримуйте наші новини